top of page

Rekisteriseloste

Tietosuoja-asetus(2016/679)

Laadittu: 19.7.2022

REKISTERIN NIMI

Tmi Deina Imjack asiakasrekisteri | Mikkolantie 2 A 5, 00640 Helsinki | 040 516 8302

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Deina Imjack | Mikkolantie 2 A 5, 00640 Helsinki | 040 516 8302

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Deina Imjack | 040 516 8302 | deina@driperformance.net

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakassuhteisiin & verkossa tapahtuviin toimintoihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen aliurakoitsijoiden kanssa niin suomessa, kuin EU:ssa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite

  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot

  • Tapahtumatiedot

  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot valmennussopimuksen yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tmi Deina Imjack luovuttaa asiakastietoja vain ja ainoastaan aliurakoitsijalle & voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Tmi Deina Imjack sekä sen aliurakoitsijat, jotka voivat myös toimia EU:ssa tai sen ulkopuolella. Rekisteriä säilytetään palomuurien takana tietokannassa lukituissa tiloissa.

bottom of page